InShape kehittämisprojekti

Innovaatioekosysteemit terveille aktiivisille ihmisille Euroopassa

Comeback Center on hyväksytty lippulaivayritykseksi eurooppalaiseen kehittämisprojektiin. InShape projektissa kehitetään eurooppalaisia innovaatiokeskittymiä urheilun ja hyvinvoinnin teemoihin. Mukana on toimijoita viidestä eri EU-maasta. Projektissa kehitetään liikunnan ja hyvinvoinnin innovaatioita ja vastataan väestön liikkumattomuuden haasteeseen. Projektia koordinoi Sports and Technology Hollannista ja Lapista mukana ovat Comeback Center ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Comeback Center & Inshape

InShape-hanke tarjoaa meille mahdollisuuden kehittää entisestään kuntoutusta ja sen seurantaa, ja optimoida kuntoutusprosessia taataksemme parhaan lopputuloksen. Digitaalisuus kuntoutuksen apuna tulee olemaan isossa roolissa tulevaisuudessa ja sitä kehitämme hankkeen aikana. Oma osaamisemme tulee kansainvälisen verkoston myötä myös paremmin saavutettavaksi muistakin EU-maista. Yhteistyössä muiden alueiden toimijoiden kanssa voimme saavuttaa hyvinvoinnin kasvua laajemmassa ympäristössä ja oppia toinen toisiltamme.

Projekti

I3-INSHAPE:n tavoitteena on vahvistaa Euroopan digitaalista taloutta kehittämällä ClusSport-kumppanuutta (tunnustettu EU:ssa älykkään erikoistumisen alueena (S3) urheilun ja elinvoiman alalla) Eurooppalaiseksi osaamiskeskukseksi pk-yrityshankkeille urheilun ja elinvoiman/teknologian alalla: I3-INSHAPE Innovaatio- ja Sijoitushubi, jossa nopeutamme alueiden välistä innovaatioinvestointeja, jotka liittyvät urheiluun ja elinvoimaan/teknologiaan, ja tuomme ne markkinoille.

Projektikuvaus

Projekti tukee kypsien PK-yritysten vetämiä innovaatioita kaupallistamis- ja laajentumisvaiheissa, jotta ne voisivat hyödyntää mahdollisuuksia tässä nopeasti kasvavassa maailmanmarkkinassa. Näin ollen I3-INSHAPE auttaa ratkaisemaan yleisen väestön lisääntyvän fyysisen passiivisuuden ongelmaa, joka tunnistetaan merkittävänä tekijänä kroonisten ja endemisten sairauksien lisääntymisessä väestön keskuudessa (kuten diabetes, sydänsairaudet, Alzheimerin tauti ja syöpä).

Lähestymistapa on kysyntävetoista. Liitto haluaa yhdistää PK-yritysten tunnistetut avainhaasteet datavetoiseen kasvuun, innovaatioiden laajentamiseen ja niiden tuomiseen markkinoille:

1) puuttuvat alueiden välisten yhteyksien rakentaminen arvoketjujen ja markkina-aseman laajentamiseksi;
2) palvelujen ja tuotteiden digitaalistaminen sekä parempi pääsy tietoihin,
3) liiketoiminta- ja innovaatiotuki: käyttäjävetoiset innovaatiot, laajentuminen, kaupallistaminen ja rahoituksen saanti.

Projekti rakentaa portfoliota alueiden välisten investointitapausten (I3) osalta (TRL6-9) aloittaen 5 ennalta valitusta PK-lippulaivayritys I3 -tapauksesta (mukana kumppanuudessa) ja lisäksi toinen 30+ PK-yrityksen I3-tapausta, jotka valitaan projektin aikana sarjalla alhaalta ylöspäin suuntautuvia AVOIMIA KUTSUJA. Nämä 30+ PK-yrityksen I3-tapausta hyötyvät kaskadirahoituksesta vastatakseen A) PK-lippulaivayritysten erityistarpeisiin/pyyntöihin ja B) luodakseen toisen virtauksen lisää I3-tapauksia, siten edistäen alueiden välisten arvoketjujen rakentamista Lippulaiva- ja Toinen virta I3 -tapausten ympärille.

Lopuksi projekti muuntaa I3-INSHAPE Innovaatio- ja Sijoitushubin itseään ylläpitäväksi, kysyntävetoiseksi ekosysteemiksi, joka jatkuu tämän ehdotuksen eliniän yli.

Liitto

Kumppanit

 • Cluster Sports and Technology – CST (NL)
 • IMEC (NL)
 • InnoBeweegLab (NL)
 • European Platform for Sport Innovation – EPSI (BE)
 • LAB University of Applied Sciences (FI)
 • LADEC (FI)
 • University of Jyväskylä (FI)
 • Kainuu University – KAMK (FI)
 • Lapland University of Applied Sciences – LUAS (FI)
 • MSE Cluster Ltd (HU)
 • Universidad Europea de Valencia – UEV (ES)
 • 4ivlcesport (ES)
 • ACCIÓ (CAT)
 • INDESCAT (CAT)

Ennakkovalitut PK-lippulaivayritykset

 • ViNotions (NL)
 • CSE Entertainment (FI)
 • Comeback Center (FI)
 • Blautic Designs, SL (ES)
 • ONALABS (CAT)

Huom.

Rahoittajana Euroopan unioni. Kuitenkin esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat vain kirjoittajien omia eivätkä välttämättä heijasta Euroopan unionin, Euroopan innovaationeuvoston tai pienten ja keskisuurten yritysten toimeenpanoviraston (EISMEA) kantoja. Euroopan unionia tai myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa.